CONTRACTMANAGEMENT

U HEEFT EEN PRACHTIG CONTRACT AFGESLOTEN …….EN WAT NU? 
Om het contract optimaal te kunnen uitnutten zullen de afspraken die gemaakt zijn op de juiste plekken in de organisatie moeten landen, bij de juiste mensen. Het moet duidelijk zijn wat de leverancier dient te leveren en wat er van hem kan worden verwacht. Daarnaast zal de eigen organisatie ook de randvoorwaarden moeten faciliteren om de levering mogelijk te kunnen mogen. Kortom, relevante informatie zal ontsloten èn geoperationaliseerd moeten worden.

METEN IS WETEN
Levert de leverancier hetgeen wat is gecontracteerd? Aan de hand van de afgesproken KPI’s, middels rapportages en overleg wordt de prestatie van de leverancier  door de Contractmanager getoetst.

BIJSTUREN VAN DE GECONTRACTEERD DIENSTVERLENING 
Als hetgeen is overeengekomen niet meer de behoefte dekt b.v. doordat de service levels niet (meer) toereikend of zijn, of er is een nieuwe  behoefte ontstaan t.a.v. de geleverde diensten en producten, dan zal de contractmanager de onderhandelingen met de leverancier voeren en de wijzigingen in de contractdocumenten vastleggen.

ACTIVITEITEN CINDY KUYT CONSULTANCY
Regelmatig heb ik overleg met vakgenoten middels zogenaamde  ‘Ronde tafel Contractmanagement sessies’ . Een prima gelegenheid om informatie uit te wisselen en samen de diepte in te gaan en interessante thema’s uit te werken.

MEER TE WETEN KOMEN?
Neem dan direct contact met mij op!